DN HERNING

 

Dato 05-05-2021

Til: Bestyrelsen

Fra:  Knud Erik Christensen

 

 

 

Dagsorden for møde i bestyrelsen DN Herning ons. d. 12-05-2021

 

Tid:                              Kl. 18.00-21.00

Sted:          Aulum fritidscenter

                Markedspladsen 10

 

Evt. afbud bedes meddelt senest mandag d. 10 maj

 

1.Velkomst

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2a.             Godkendelse af dagsorden.

3. Evaluering af affaldsindsamlingen

 

 1. Evaluering af årsmødet

 

 1. Info fra Rep.mødet (Bent)

 

 1. Fordeling af poster

 

 1. Forestående opgaver.

        Hjemmeside

        Nyhedsbreve

        Aktiviteter 

        Møde med Skovfoged John Milther

        Besøg hos Herning vand

        Møde med landbruget

        Tur til Lille Vildmosen

        Naturensdag tema ” Den Eventyrlige natur”

        Svampetur i efteråret

        Kommunalvalget

        Podio kursus

 1.  Naturnationalpark Stråsø

 

 1. Holing sø

 

 1. Referat fra mødet omkring omorganisering DN kontakter Vestjylland
 2. Sager fra mailboksen m.m
 3. Nyt fra geo udvalgene

 

 1. Evt.

 

Mvh.

Knud Erik