Referat fra DN-årsmøde den 11. nov. 2021

 

Aftenens program

19:00 til 19:05 Velkomst

19:05 til 19:45 Indlæg ved Niels Møller Jensen Herning Vand blev aflyst på grund af sygdom

19:45 til 20:15 Kaffe og æblekage

20:15 til 22:00 Årsmøde ifølge vedtægterne

 

Årsmøde dagsorden

1 valg af dirigent Anne Mette Bang Rasmussen blev valgt. Anne Mette konstaterede at årsmødet

   var indvarslet i henhold til vedtægterne.     

2 Bestyrelsens årsberetning. Hele beretningen findes i særskilt bilag

3 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

4 Forslag fra medlemmerne, der var ikke fremkommet forslag.

Årsberetning

DN Herning har 990 medlemmer + 2 suppleanter

Der afholdes bestyrelsesmøde ca. hver 5 uge, dog ikke i sommermåneden

DN Herning er repræsenteret i.

Grønt råd.

Storå – komitéen.

Grundvandsrådet.

Naturråddet Ovtrup hede.

Naturnationalpark Stråsø.

Samråd Vestjylland

Desuden afholdes 1 til 2 møder med Herning Ikast landboforening.

 

Der har været afholdt følgende arrangementer.

 

Affaldsindsamling.

Naturens dag (uge)

 

Bestyrelse og suppleanter indtil årsmødet

Knud Erik Christensen, Flemming Bak, Bent Rasmussen. På valg i 2023

Bjarne Bareuther, Leo Rahbek, Aksel L Andersen. På valg i 2022

Knud Erik Christensen, Leo Lisby, Verner Bendtsen. På valg i 2021

 

Suppleanter Bruno Sørensen, Bent Lund. På valg 2021

 

Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen

Knud Erik Christensen blev genvalgt

Bruno Sørensen blev nyvalgt

Lars Rathje blev nyvalgt

Valg af 2 suppleanter

Erik Maul 1 supplant

Heinrich Berwald 2 supplant

Leo Lisby udtrådt af bestyrelsen

Verner Bendtsen udtrådt af bestyrelsen

Bruno Sørensen udtrådt som 1. suppleant

Bent Lund udtrådt som 2 suppleant

 

Bestyrelsen konstituerede sig med.

Knud Erik Christensen som formand

Flemming Bak som næstformand

Fordeling af de resterende poster finder sted på førstkommende bestyrelsesmøde.

Ref: BR